безпечне харчування, безглютенові продукти

Імплементація системи стандартів на підприємстві

Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР надає підприємству змогу:

– гарантувати випуск безпечної продукції за рахунок систематичного контролю на всіх стадіях виробництва;
– належним чином керувати всіма небезпечними чинниками, які загрожують безпечності харчових продуктів – запобігати, усувати чи мінімізувати їх;
– гарантувати, що харчові продукти є безпечними на момент їх споживання в їжу;
– забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами;
– демонструвати відповідність застосовним законодавчим та нормативним вимогам щодо безпечності харчових продуктів;
– укріпити довіру споживачів, замовників та органів нагляду до продукції, що виробляється та підвищити імідж підприємства;
– розширити мережу споживачів продукції та вийти на закордонні ринки;
– підвищити відповідальність персоналу за випуск безпечної продукції та забезпечити розуміння всіма робітниками підприємства першорядної важливості аспектів безпечності продукції.

Впроваджуючи вимоги міжнародного стандарту, керівництво компанії переслідує кілька цілей:

– підвищення ефективності виробничих процесів при стабільному випуску якісної продукції;
– підвищення іміджу компанії, а отже, встановлення більш стабільного положення на ринку;
– збільшення довіри з боку інвестиційних і юридичних компаній, контролюючих та інших організацій, з якими взаємодіє компанія в процесі підприємницької діяльності.